انتشارات

نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران

محورهای پذیرش مقالاتهیدرولوژی و برنامه ریزی منابع آبمدیریت پروژه و روش اجراسد و سازهژئوتکنیک و مهندسی زلزلهتوسعه پایدار، زیست محیطی و ارزیابی اقتصادیتجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکتجهیزات برقیبهره برداری و نگهداریکنترل و ابزار دقیقشیرین سازی آب های شور برای…
Default Image

شناسنامه فنی سدها

کمینه آمار و اطلاعات با هدف تسهیل در دسترسی محققین و دانشجویان شناسنامه فنی سدهای کشور را در اختیار قرار میدهد. ردیف نام سد نوع فایل 1 آدینان محور 2 PDF دانلود 2 آدینان محور 1 PDF دانلود 3 آزاد PDF دانلود 4 آق اولر PDF دانلود 5 ازگله PDF دانلود 6 اسبی رو PDF…