خوراک آر اس اس English
انجـــــــــمن بــــرق آبـــی ایــــران
 

 

چرا برق آبی؟

برق آبی منبع انرژی قابل دسترس،قابل اعتماد، مقرون به صرفهو پایدار ملی است.برق آبی تنها به نیروی آب جاری، رودخانه ها اقیانوسها و سایر جریانها نیاز دارد و این انرژی همچنین بومی وپایدارنیز می باشد.بدون هیچ وابستگی به قیمتهای افسارگسیخته سوخت های فسیلی،بسیاری ازهزینه های صرف شده درصنعت برق آبی باقی می ماند وگسترش ظرفیت برق آبی صدها هزار فرصت شغلی جدید ایجاد میکند.

در دسترس

صنعت برق آبی به معنی تولید نیرو در هر منطقه ایران می باشد وبزرگترین منبع الکتریسیته تجدید پذیرو پاک است.انرژی برق آبی98.8 درصد از تولید ملی برق تجدید پذیر و13.8 درصد ازمجموع الکتریسیته تولیدی در ایران را تشکیل می دهد.بخش عمده ای از توسعه آینده صنعت برق آبی برامکانات و زیر ساخت های موجود و در حال استفاده متمرکز خواهد بود که فرصت هایی به منظور افزایش تولید انرژی تجدید پذیر بدون ساخت سدهای بزرگ وجدید فراهم می کند.(نمودار شماره 1)

نمودار شماره 1 – برگرفته از ترازنامه انرژی سال 1389-معاونت اموربرق وانرژی - دفتربرنامه ریزی کلان برق وانرژی

برق آبی قابل اطمینان است.

انرژی برق آبی بیش از 70 سال یک منبع انرژی قابل اطمینان در ایران بوده است. این قابلیت اطمینان اثبات شده به طرق مختلف مزایایی را برای شبکه ملی برق فراهم می کند، از حمایت منابع دیگر انرژی تجدید پذیر گرفته تا ایجاد ثبات در شبکه و ذخیره انرژی برق برای استفاده در آینده. انرژی برق آبی ازمنابع انرژی تجدید پذیر ثابتی است که بیش از نیم قرن در ایران استفاده وتولید شده وهم اکنون برای بیش از 3 میلییون خانه انرژی مقرون به صرفه فراهم می کند.

تاسیسات برق آبی می تواند سریعأ از خروجی صفر به بیشترین خروجی برق برسند. این قابلیت، انرژی برق آبی را به یک گزینه فوق العاده خوب در مقابل تقاضا های سریعا متغیر در روز تبدیل می کند. علت این مزیت عالی این است که تجهیزات برق آبی تنها مولد های بزرگ برق می باشند که اگر دیگر منابع انرژی غیرقابل دسترس باشند،می توانند سریعأ انتقال (دیسپچ ) انرژی به شبکه را انجام دهند.مثلا این انرژی پشتیبانی اضطراری در خاموشی بزرگ برق در سال 2003 (در آمریکا ) را فراهم کرد. تخمین زده شد 50 میلییون نفر ساکن در ایالت های نیویورک تا میشیگان تحت تأثیر این خاموشی قرار داشتند،اما امکانات برق آبی در نیویورک و ایالات های دیگر، مانند نیروگاههای نیاگارا و لاورنس، به طور مداوم در طول خاموشی وارد عمل شدند وانرژی را به میلییون ها امریکایی بازگرداندند. این قابلیت عملیاتی بی نظیر که در آمریکا به عنوان نجات از خاموشی ( Black Start )شناخته می شود، به این معنی است که تاسیسات برق آبی می تواند عملیات هایی جداگانه را بدون طراحی یک منبع انرژی بیرونی از سر بگیرند.

مقرون به صرفه

برق آبی فقط یک منبع کم هزینه انرژی تجدید پذیر نیست. این منبع جزو مقرون به صرفه ترین منابع انرژی تجدید پذیر موجود است. و از آنجایی که برق آبی انرژی خود تجدید را از رودخانه ها دریافت می کند، تولید برق از آب وابسته به نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت انرژی در بورسهای انرژی نمی باشد.

رود خانه ها ، جزر و مد ها و امواج منابع با ثبات انرژی می باشند وانرژی برق آبی قابل اطمینان و ثابت شده بدین معنی است که این انرژی بخش جدایی ناپذیر از سیستم کلی انرژیهای تجدید پذیرمی باشد و میتواند سایر منابع انرژی تجدید پذیر را روی شبکه توزیع حمایت کند. مخزن تلمبه ذخیره ای نوعی ازتکنولوژی برق آبی است که واقعا می تواند به ذخیره برق تولید شده توسط دیگر ذخایر انرژی مانند خورشیدی، بادی و هسته ای برای استفاده های آتی آینده کمک کند. این تکنولوژی انرژیی را در قالب آب در پشت یک مخزن که از مخزن دوم به یک تراز پایین تر پمپ شده ذخیره می کند.

با توجه به اینکه برق آبی فقط وابسته به انرژی حرکت آب است، هزینه های برق آبی به نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت سوخت های فسیلی بستگی ندارد .

بر طبق مطالعات اخیر(سال1389) معاونت امور برق و انرژی-دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی، برق آبی کمترین هزینه متعادل سازی برق (LCOE) در تمام منابع انرژی تجدید پذیر و سوخت های فسیلی اصلی و همچنین هزینه هایی حتی کمتر از گزینه های بهره وری انرژی را ارائه می دهد .(نمودار شماره 2)

نمودار شماره 2-هزینه متعادل سازی برق (LCOE) برای گزینه های بهره وری انرژی های مختلف ($/KWH)

هزینه های متعادل سازی در نمودار بالا هزینه های نسبتا کم برق آبی شامل هزینه های بهره برداری،نگهداری و هزینه سوخت های فسیلی در مقایسه با دیگر منابع برق در طول دوره یک پروژه نشان می دهد. برای پروژه های برق آبی،یک طول عمر بیشتر (در تحقیقات ، تا 50 سال فرض شده) به این معنی است که نه تنها هزینه ها در طول یک بازه زمانی طولانی تری گسترش یافته بلکه تجهیزات تولید انرژی استفاده شده در این امکانات اغلب می تواند برای دوره های طولانی تری بدون نیاز عمده به تعویض یا تعمیرات عمل کنند.

این هزینه های کم متعادل سازی سیستم (BOS) گسترش ظرفیت برق آبی کشور را حیاتی تر می کند، اما مانند هر منبع عمده تولید انرژی دیگری هزینه های ابتدایی قابل توجهی باقی می گذارد و ترکیب مناسبی ازمالیات و دیگر سیاستهای تشویقی، توسعه منابع پاک، مقرون به صرفه و قابل اطمینان را تسریع خواهد کرد.

پایدار

با استفاده از برق آبی - منبع اصلی انرژیهای تجدید پذیر ما- از انتشار سالیانه بیش از 154 میلیون تن آلاینده های کربن در ایران جلوگیری می شود.

برق آبی یک منبع انرژی حافظ محیط زیست است که بدون تولید آلاینده های هوا یا گازهای سمی انرژی تولید می کند. استفاده از برق آبی از تولید سالیانه نزدیک به 154 میلیون تن از آلاینده های کربنی در ایران جلوگیری می کند که معادل خروجی بیش از 30 میلیون اتومبیل سواری می باشد.جوامعی که بر برق آبی به عنوان منبع اولیه انرژی تکیه می کنند از مزیت هوا و آب پاکتر بهرمند می شوند.تصاویر ماهواره ای نواحی شمال غربی اقیانوس آرام که بزرگترین مرکز تولید انرژی برق آبی در آمریکا می باشد نشان می دهند که این نواحی مانند یک جزیره با کمترین انتشار کربن است.

برق آبی همچنین منبع عمده ملی انرژی تجدید پذیر است و با فن آوریهای جدیدی مانند علوم دریایی و انرژی جنبشی آب به فراهم آوردن مقادیر زیادی از انرژی پایدار در سرتاسر کشور ادامه خواهد داد.

صنعت برق آبی متعهد است که درک بهتری از اثرات سدها بر اکوسیستم محلی و آبزیان داشته باشد و هر ساله صدها میلیون دلار در طرحهای توسعه زیست محیطی سرمایه گذاری می کند.سدها در سراسر جهان تجهیزات عبور آبزیان را برای حرکت آزادانه ماهی ها در اطراف سدها و بین بخشهای رودخانه ها نصب کرده اند. سازه هایی مانند نردبان های ماهی یا آسانسورهای ماهی، نصب شده اند که اینها فقط چند نمونه از تکنیکهای متنوع برای کاهش اثرات زیست محیطی از طریق سرمایه گذاری در پروژه های پژوهشی و تعدیلی می باشند. صنعت برق آبی همچنین بمنظور پرداختن به تغییرات احتمالی کیفیت آب، زیستگاه های محلی و یا جریان رودخانه اقداماتی بعمل آورده است.(جدول شماره1)

جدول شماره 1 – برگرفته از ترازنامه انرژی سال 1389-معاونت اموربرق وانرژی - دفتربرنامه ریزی کلان برق وانرژی

اشتغال زایی

صنعت برق آبی ایران پتانسیل ایجاد 100.000شغل متراکم را تا سال 1393 داراست که در قرن 21 ایرانی ها را به ایجاد زیرساختهای انرژی پاک متعهد می کند. صنعت برق آبی ایران در حال حاضر حدود50.000 کارگر در بخشهای توسعه پروژه، ساخت، امکانات بهره برداری و تعمیر و نگهداری را به کار گماشته است.

با سیاست های درست و بجا، برق آبی می تواند نیروی کار ایرانی خود را گسترش دهد. مطالعات اخیر نشان می دهد با به کارگیری سیاستهایی مانند اجرای استاندارد انرژی برقی تجدید پذیر 100.000شغل متراکم تا سال 1393 می توان توسط برق آبی ایجاد کرد.

ایران درحال حاضر دهمین ظرفیت بزرگ انرژی برق آبی نصب شده به میزان تقریبی 9.5 گیگا وات در جهان را داراست، که این مجموع شامل امکانات مخزن تلمبه ذخیره ای نیز می باشد.اما پتانسیل عظیم دست نخورده ای برای این منابع باقی می ماند: تخمین زده می شود که ایران می تواند تا سال 1393 به میزان 45.000 مگا وات به ظرفیت جدید برق آبی اضافه کند .(نمودار شماره3 )

نمودار شماره 3– برگرفته از ترازنامه انرژی سال 1389-معاونت اموربرق وانرژی - دفتربرنامه ریزی کلان برق وانرژی

با پیشرفت فن آوریهایی مانند انرژی موج، جریان اقیانوس و انرژی جزر و مد، مقادیر پتانسیل برق آبی بزرگترخواهد شد و ظرفیت فنی قدرت موج فقط به میزان 90گیگا وات تخمین زده می شود و تحت یک 25pc RES،به طور تخمینی استفاده از هر سه نوع تکنولوژی با هم 14 گیگا وات ظرفیت انرژی اقیانوس قابل تحقق است.

اینها همه به این معنی است که با سرمایه گذاری بر روی پتانسیل عظیم برق آبی برای توسعه پایدار، صنعت برق آبی می تواند مشاغلی را در امتداد زنجیره تامین،از تولید کنندگان گرفته تا کارگران ساختمانی تا عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری، اضافه کند.

دیگر مزایا

مزایای صنعت برق آبی بیش از تولید برق است و منافع حیاتی دیگری مانند کنترل سیلاب، ناوبری، آبیاری، تامین آب و طیف وسیعی از فرصت های تفریحی را نیز با خود به همراه دارد.

سدها نقش مهمی درجلوگیری ازخسارت جانی و مالی ناشی از سیلاب ها ایفا می کنند. سدهای کنترل سیلاب جریان سیلابها را مهار کرده و سپس می توانند آنها را تحت شرایط کنترل شده به رودخانه پائین دست هدایت کنند، و یااینکه آب ذخیره شده می تواند برای اهداف دیگر مورداستفاده قرار گیرد.سدها نه تنها ازبروز فاجعه های بالقوه جلوگیری می کنند بلکه حوادث ناگوار را به منافع آتی تبدیل می کنند. درهنگام سیل، تمامی اپراتورهای سد بمنظور مدیریت سطح آب درامتداد رودخانه ها وآبراه های دیگر با همدیگر همکاری می کنند و این هماهنگی موجب نجات جانها و اموال بسیاری است.

شنا، قایقرانی، ماهیگیری، چادرزنی، اسکی و پیاده روی تنها برخی از فعالیت های تفریحی است که توسط صنعت برق آبی در طول سال و در سراسر کشور در اطراف سدها، ایجاد و پشتیبانی می شوند. کارکنان سدها تسهیلاتی را برای جوامع محلی برای استفاده از امکانات تفریحی سدها در نظر می گیرند و با آنها همکاری می کنند.

اخبار
دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ايران برگزار مي‌شود
دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از 4 تا 7 مهر سال جاری برگزار خواهد شد. به‌ گزارش دبیرخانه انجمن علمی برق آبی ایران، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 4 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، کار خود را آغاز خواهد کرد. در این نمایشگاه کارفرماها، مشاوران و پیمانکاران حضور دارند و شرکت‌های تولید کننده ...
رویدادها