خوراک آر اس اس English
انجـــــــــمن بــــرق آبـــی ایــــران
 

 

1
آذر
1396

پنجمین همایش پیشرفت و توسعه ملی کشور برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه انجمن برق آبی ایران ، پنجمین همایش پیشرفت و توسعه ملی کشور با حضور آقایان دکتر قاسمی رئیس پنل (رئیس داشگاه خاتم)، دکتر احمدی (رئیس دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر میر محمدی(رییس دانشگاه فرهنگیان)، دکتر محمد مهدی تهرانچی(عضو هیات امناء دانشگاه آزاد)، دکتر خاکی صدیق( رییس دانشگاه خواجه نصیر و عضو هیات تحریریه نشریه سد و نیروگاههای برق آبی)، دکتر افشار(نمایند دانشگاه امیر کبیر)، دکتر معتمدی ،دکتر صادقی(نماینده مجلس)، دکتر میرمحمدی (رئیس دانشگاه فرهنگیان)، دکتر محمدمهدی تهرانچی (عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد) دکتر محمود برخورداری (رئیس دانشگاه علم و صنعت) دکتر خاک صدیق (رئیس دانشگاه خواجه نصیر) روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. سخنران1 : دکتر خاکی صدیق – چالشهای پیش روی نسل سوم بر روی سه اصل استوار است . 1- دانشگاه های تراز اول دنیا کارآفرین هستند 2- کارآفرینی در دانشگاه ها نقش اساسی دارند. 3- رعایت اصل اقتصاد مقاومتی الزامی است. دانشگاه های ایران نسبت به سایر دانشگاه های کار آفرین دنیا از سهم کمتری در این زمینه برخوردار دارند و اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم نیاز به چه معیارهایی خواهیم داشت. معیارهای کارآفرینی : 1- کاهش فاصله دانشگاه ها با دانشگاه های کارآفرین جهانی 2- رهبری و هدایت درست 3- ظرفیت سازی و سرمایه گذاری 4- ترویج فرهنگ سازی و توسعه دانشگاه ها 5- هموار سازی مسیر کارآفرینان 6- ایجاد روابط با دانشگاه های کار آفرین بین المللی . در طرح راهبری هر دانشگاه یک نقش محوری داشته باشد بطوری که یا کارآفرین باشد یا اثری از کار آفرینی داشته باشد. و به لایه های مختلف آن قابل نفوذ بوده و از عمل کرد خود مختاری استاتید برخوردار باشد . دانشگاهی که از نظر فنی و پژوهش بطور موثر نمی تواند کار آفرین باشد.سخران 2 : دکتر افشار – الگو تحول هم اندیشی ویژگی کلیدی است که مشکل اغلب دانشگاه ها و عدم اشتغال دانش آموختگان می باشد بطوریکه دانشگاه با ایجاد لایه های ذهنی و عینی باید راه گفتمان و هم افزایی دانش را با صنعت و دیگر دانشگاه ها باز نماید. در راستای رشد همزمان دانش آموخته و دانشگاه و ایجاد محیط پژوهش و کسب و کار نیاز به ساختار هم افزایی داریم بدین جهت نیاز به یک زیست بوم از طریق روش تحقیق و توسعه(R&D) و روش تحقیق برای توسعه(R4D )جهت تولید ثروت قابل اجراست. بنابراین دانشگاه باید استاد محور باشد و منابع گسترده در اختیار داشته باشد در این روش استاد نقش محوری داشته و برای وارد شدن به بازار محصول استاد و دانشجو آزادانه در حوزه عملکرد خود محصول دانش بنیان را از طریق کسب حمایتهای مالی صنعتی بدست می آورند. سخنران 3 - دکتر تهران‌چی مفهوم شناسی کارآفرینی – در جهان بیش از 50 سال است تحوالات نسل دوم به نسل سوم دانشگاهی آغاز شده و اطلاعات به علم تبدیل گردیده و چالش نگاه فرد گرایانه دانشگاه بهبود یافته و دانشگاه با ارائه دانش تخصصی مهارتهای لازم را به دانش آموختگان آموزش داده و این همان الزامی است که در دانشگاه آمریکا مسیر تحول خود را طی نموده است و نیاز جامعه بدین شکل مرتفع شده است گوگل را می توان به عنوان دانشگاه نسل پنجم خطاب کرد چرا که خود در تولید مقاله و علم پیشناز می باشد در دانشگاه های ایران مشتری جامعه است تربیت افراد و افزایش دانش مفید جهت تعالی فردی و نیازهای نو آورانه اجتماع امری است که ضرورت آن بیش از پیش در این عرصه مورد نیاز بوده و دانشگاه ها باید در این راستا گام نهند تجاری سازی علم و راهکارهای حل مسائل سازمانی غایت نهایی دانشگاه های ما باید نهادینه شود. سخنران 4- دکتر قاسمی : توسعه دانشگاه با هدف دستیابی به دانشگاه آرمانی – چالشها و خواسته های رسیدن به یک دانشگاه آرمانی نیاز به یک برنامه میان مدت دارد و ویژگی‌های هدایت آن نیاز به آموزش ، پژوهش و کارآموزی دارد تا بتواند قدرت رقابت و محور توسعه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد تحول در آموزش عالی باید به گونه ای باشد که مفهوم پیشتازی کارآفرینی و افراد دانش پذیر را تربیت کند تا بتوان در بازارهای رقابتی ، اقتصاد بهبود یافته و باعث ایجاد افزایش تعداد بنگاه های نوبنیاد و زود بازده گردد. بدین طریق که از منابع دولتی در خدمت توسعه اقتصادی به شکل مناسب استفاده کرد بنابراین نیاز به مجموعه رشته های بین رشته ای داریم تا خلق ثروت ، رقابت امکان پذیر و بهره وری بهتر با تفهیم مسئولت دانشگاه ها فرهنگ رویکرد با محوریت اخلاق حرفه ای پژوهش شاهد تجربه نقادانه و مسئولت پذیری جمعی باشیم، آیا می توان تمام مسائل را با توجه به اقتصاد حل کرد؟ باید به نیازهای اقتصادی اجتماع توجه کرد و علم بازار و مشکلات پژوهش در مدل مناسب پیاده سازی نمود و آسیب شناسی لازم را انجام داد. برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید ظرفیت کارآفرینی و حس مسئولیت و توسعه اجتماعی اساتید از ظرفیتها و توانی های ویژه ای برخوردار باشد باید به سمت دانشگپاه دانش محور و برنامه فرا درسی توجه کرد سخنران 5- دکتر صادقی : دانشگاه کارآفرین در تمام رشته ها باید جاری و ساری شود که این مستلزم تغییر در سیاست راهبری دانشگاه ها بصورت جدی دارد و اقتصاد دانش بنیان با نو آوردی و خلاقیت می تواند توسعه یافته و ادامه پیدا کند نشست 2 ) اعضای پنل : آقای دکتر احمدی رئیس پنل (رئیس داشگاه تربیت مدرس)، آقای دکتر کاوندکار ، آقای دکتر صالحی عمران ( نماینده دانشگاه مازندران)،آقای دکتر حاتمی(دانشگاه تربیت مدرس) ، آقای دکتر فراستخواه،آقای دکتر لیاقت ، آقای دکتر وحید احمدی(نماینده وزارت علوم) 5، آقای دکتر رستمی(رییس دانشگاه پیام نور) مقاله ارائه گردید. سخنران 1 – دکتر کاوندکار : بررسی مقایسه ای بین نهاد های کارآفرینی بریتانیا و ایران – کارآفرینی پیوسته درحال گسترش است کاری که بیل گیتس انجام داد . در دانشگاه های کار آفرینی بینش تعهد و مزایای کسب مهارتها، تحلیل شبکه سازی ، مذاکره و روش امور مالی مورد نیاز است در اجتماع 1% معلول ذهنی 1% نخبه و 98% آدمهای معمولی هستن که عموماً کار آفرینان در این دسته قرار می گیرند کار آفرینی نیاز به اختراع و منابع مالی مناسب دارد که ارزش ایجاد می کند و از مشتری سود دریافت می کند در جهان سه گروه جهت کارآفرینی به هم وابسته اند بطور که گروه اول منابع را در اخیتار دارند گروه دوم ارزشهای مالی اجتماع را تجمیع می کنند و گروه سوم با تفکر خلاقانه دانش ارائه می دهند. در دانشگاه های نوین هسته اصلی رهبری قوی می باشد که موجب گسترش مرزهای ساختاری تنوع در منابع مالی ، ایجاد فرهنگ کارآفرینی یکپارچه و اهداف نظری و رفتار دانشگاه کارآفرینی می باشد. این مستلزم پرهیز از تدریس به روش سنتی است چرا که ارزش کار آفرینی است که بین نهاد های جامعه جریان داشته و دانشگاه موتور توسعه است همچنان که دانشگاه علم و صنعت در این راستا گامهای مثبتی را برداشته است پارکهای علمی و فناآوری اطلاعات در بریتانیا از یک مدل دوازدهگانه پیروی می کند که نیاز به ساختارهای زیربنایی مناسب دارد سخنران 2 – دکتر حاتمی : ارائه شیوه های گذر از دانشگاه های نسل اول، دوم به نسل سوم و تکنولوژِیهای آموزشی – مسئله پاسخگویی به نیازهای گونا گون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است میزان سازگاری به اقتصاد، شرایط همواره در حال تغییر نیازهای واقعی اجتماع و پاسخ به دانشگاه است سخنران 3 – دکتر مقصود فراست خواه : پس نسل اول دانشگاه های سنتی آموزش محور پایه دانشگاه های نسل دوم و سوم و در نهایت نسل چهارم برای پاسخ به نیازهای اجتماع خواهد بود. جهت رسیدن به این مهم نیاز به زیست بوم و مدل داریم که زمینه حل مشکل آنها باید فراهم شود و صلاحیت ها و شایستگی ها در بعد آموزش مد نظر قرار گرفته و از تکنولوژی های مناسب به روز بهره جست تا شاهد نوآوریها و اختراعات قابل رقابت با عرضه های بین المللی را داشته باشیم . سخنران 4 – آقای دکتر لیاقت : تأکید بر کاهش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تقویت پژوهش و خلاقیت و هدفگذاری را در مقطع کارشناسی برشمرد و خواهان این شد که از داریی های تملک ارضی طرحها هم 1% به بودجه پژوهش اضافه گردد و به بودجه بیشتر برای تغییر و پژوهش نیاز است . سخنران 5 – آقای دکتر وحید احمدی : برای حل مشکلات روزمره اجتماع نیاز به عقل تجربی و دانشگاه کارآفرین است. مشکل اینجاست که صنعت برای پژوهش بودجه در نظر نمی گیرد، استاد دنبال پژوهش نمی رود، بانک وام در اختیار پروژه های پژوهشی قرار نمی دهند، باید نظام فکری جامعه عوض شود و بتوان دانشگاه ها را به بازار رقابتی جهان سوق داد. نیاز به نظام آموزش فنی و حرفه ای کارآفرین و نیز در این راستا می توان نقاط ضعف و چالشها را شناسایی و فضای فرهنگی و R4D را برای اقدامات نوآورانه ایجاد کرد. .

اخبار
دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ايران برگزار مي‌شود
دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از 4 تا 7 مهر سال جاری برگزار خواهد شد. به‌ گزارش دبیرخانه انجمن علمی برق آبی ایران، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 4 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، کار خود را آغاز خواهد کرد. در این نمایشگاه کارفرماها، مشاوران و پیمانکاران حضور دارند و شرکت‌های تولید کننده ...
رویدادها