خوراک آر اس اس English
انجـــــــــمن بــــرق آبـــی ایــــران
اطلاعیه

ایجاد شرکتی به نام شرکت خدمات مهندسی آب و برق (مهاب) ابتدا از سوی وزارت آب و برق به مجلس پیشنهاد شد. اساسنامه این شرکت در اواخر سال 1348 به تصویب مجلس رسید و این شرکت از تاریخ 28/12/1348 به صورت قانونی کار خود را آغاز کرد. موضوع این شرکت عبارت بود از مشاوره فنی و تهیه طرح های سدسازی، شبکه های آبیاری و زه کشی، حفر چاه و قنات، تولید، انتقال و توزیع نیرو، نظارت بر اجرای طرح های مذکور و انجام خدمات آزمایشگاهی. در اواخر خرداد ماه 1359،به منظور تخصصی نمودن فعالیت ها، امور آب و برق شرکت مهاب از یکدیگر منفک و امور برق آن به شرکت خدمات مهندسی برق، مشانیر، تغییر نام داد. هدف از تشکیل این شرکت در ابتدا ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های فعالیت های صنعت برق بود. ولی به تدریج با افزایش نیازهای ملی، فعالیت شرکت مشانیر به تمامی زمینه های آب و انرژی گسترش یافته و به طور کلی اکنون در تمامی زمینه های زیربنایی و توسعه ای ارائه خدمات می نماید. علاوه بر این ارائه خدمات مشانیر از مرزهای ملی فراتر رفته و حضوری پر رنگ در عرصه منطقه ای و بین المللی دارد. در حال حاضر نام مشانیر برندی ارزشمند در حوزه فعالیت خود بوده و مترادف با کیفیت، سرعت و تنوع در ارائه خدمات می باشد.
وب سایت:  
WWW.MOSHANIR.CO
تلفن:  
021- 88889128
آدرس:  
تهران - ميدان ونك- خ شهيد خدامي كوچه شادي- پلاك 1 كد پستي 1994753486

اخبار
دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ايران برگزار مي‌شود
دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از 4 تا 7 مهر سال جاری برگزار خواهد شد. به‌ گزارش دبیرخانه انجمن علمی برق آبی ایران، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 4 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، کار خود را آغاز خواهد کرد. در این نمایشگاه کارفرماها، مشاوران و پیمانکاران حضور دارند و شرکت‌های تولید کننده ...
رویدادها