خوراک آر اس اس English
انجـــــــــمن بــــرق آبـــی ایــــران
 

 

شرایط عضویت !
اعضای حقیقی عضویت پیوسته:

كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در رشته های مهندسی، محیط زیست، اقتصاد، مدیریت، مالی و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

حق عضویت سالانه این گروه 400.000 ریال میباشد.

عضویت وابسته:

كسانی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یكی از رشته های مهندسی، محیط زیست، اقتصاد، مدیریت، مالی و رشته های وابسته شاغل باشند.

حق عضویت سالانه این گروه 300.000 ریال میباشد.

عضویت دانشجویی:

كلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی كه در رشته های مهندسی، محیط زیست، اقتصاد، مدیریت و مالی به تحصیل اشتغال دارند.

حق عضویت سالانه این گروه 200.000 ریال میباشد.

عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمینه های سد و نیروگاههای آبی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن كمكهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.


اعضای حقوقی گروه ۱:

مؤسسات و واحدهاي با تعداد كارشناس بيش از ۱۰۰ نفر

حق عضویت سالانه این گروه 100.000.000 ریال میباشد.

گروه ۲:

مؤسسات و واحدهاي با تعداد كارشناس بيش از ۲۵ نفر و تا حداکثر ۱۰۰ نفر

حق عضویت سالانه این گروه 40.000.000 ریال میباشد.

گروه ۳:

مؤسسات و واحدهاي با تعداد كارشناس ۲۵ نفر و کمتر

حق عضویت سالانه این گروه 20.000.000 ریال میباشد.

عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمینه های سد و نیروگاههای آبی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن كمكهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.


ثبت نام کنید

اخبار
دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ايران برگزار مي‌شود
دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از 4 تا 7 مهر سال جاری برگزار خواهد شد. به‌ گزارش دبیرخانه انجمن علمی برق آبی ایران، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 4 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، کار خود را آغاز خواهد کرد. در این نمایشگاه کارفرماها، مشاوران و پیمانکاران حضور دارند و شرکت‌های تولید کننده ...
رویدادها