خوراک آر اس اس English
انجـــــــــمن بــــرق آبـــی ایــــران
 

 

کمیته آمار و اطلاعات انجمن برق آبی ایران
اهداف:

ساماندهی وضعیت آمار و اطلاعات در حوزه صنعت برق آبی به منظور دسترسی آسان و به هنگام به آمارهای درست

برنامه کاری:
 • احیا و عضوگیری دوباره تیم کمیته
 • جمع آوری اطلاعات و آمار مرتبط در حوزه برق آبی در کشور
 • سیاست گذاری فعالیت های آماری در راستای سیاست های انجمن
 • تشخیص و تعیین اولویت های موضوع های آماری
 • دریافت‌، ‌بررسی و تعیین شاخص ها و اقلام آماری مورد نیاز بخش های مختلف
 • برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعات آماری به روز، جامع و کارآمد در حوزه برق آبی در تمام زمینه‌های مختلف شامل کتب، مقالات، ... در قالب مواردی نظیر:
  • برنامه ریزی و تدوین فرم های مناسب برای دریافت اطلاعات آماری در حوزه های مختلف با ارگان ها، انجمن ها، دانشگاه ها و سایر نهادهای ذیربط به صورت مستمر
  • نامه نگاری با ارگان های مختلف برای دریافت اطلاعات در حوزه برق آبی
  • جمع بندی و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده
  • طبقه بندی اطلاعات آماری جمع آوری شده
 • طراحی نظام گردش آمار و اطلاعات
 • پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف انجمن از طریق ارائه گزارشهای تحلیلی
 • ارتباط و همکاری مستمر با نشریات، همایش ها، وزارتخانه ها و ... جهت دریافت اطلاعات و آمار مربوطه
 • مقایسه آماری میان حوزه برق آبی کشور و کشورهای مختلف در صورت نیاز جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت به منظور گسترش نقاط قوت و جبران نقاط ضعف
 • ارائه آمار، تجزیه و تحلیل آنها به انجمن، وزارتخانه ها و حوزه های مرتبط جهت برنامه ریزی و...
 • ایجاد ارتباط با گروه آمار انجمن برق آبی بین المللی

اخبار
دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ايران برگزار مي‌شود
دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از 4 تا 7 مهر سال جاری برگزار خواهد شد. به‌ گزارش دبیرخانه انجمن علمی برق آبی ایران، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 4 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، کار خود را آغاز خواهد کرد. در این نمایشگاه کارفرماها، مشاوران و پیمانکاران حضور دارند و شرکت‌های تولید کننده ...
رویدادها