کاتالوگ ها

Default Image

مجموعه فعالیت های اولیه

1- برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه برق‌آبی ایران و دریافت بیش از 1500 مقاله2- تشکیل 6 کمیته علمی و تخصصی (کمیته انتشارات ، روابط عمومی و پذیرش ، آمار و اطلاعات ، مالی و سرمایه‌گذاری، ، آموزش و پژوهش ، گردهمایی علمی )3- دریافت…